VJCC gặp gỡ, trao đổi cùng đại diện trường Nhật ngữ MERIC, Nhật Bản
Hai bên thống nhất duy trì mối quan hệ thân tình, chủ trương hợp tác lĩnh vực đào tạo trong tương lai.
VJCC hợp tác đào tạo cùng Trung tâm Đào tạo VITEC
Hai bên cùng phối hợp trong công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực công nghệ cao cho Khu Công nghệ cao Hòa Lạc.