Trung tâm Hợp tác Việt - Nhật (VJCC)

24/Feb/2018 11:27:02

Giới thiệu chung

Thông tin Trung tâm:

Địa chỉ:                         105A Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội.

Tổ chức sáng lập:         Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam.

 

 

Thư ngỏ từ Lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam:

Với gần 70 năm hình thành và hoạt động, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) đã giữ vững vai trò là tổ chức chính trị - xã hội chuyên trách về đối ngoại nhân dân trong lĩnh vực hòa bình, đoàn kết, hữu nghị và hợp tác nhân dân; hoạt động dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nước theo quy định của pháp luật; là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, có vai trò làm đầu mối phối hợp trong một số hoạt động đối ngoại nhân dân và công tác phi chính phủ nước ngoài. Trong đó, mối quan hệ sâu sắc với Nhật Bản là một minh chứng cụ thể cho sự thành công của Liên hiệp trong việc kết nối các cơ hội hợp tác phát triển toàn diện của nhân dân hai nước.

Sau khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức năm 1973, quan hệ giữa Việt Nam - Nhật Bản đã có những bước phát triển nhanh chóng và có chiều sâu trên nhiều lĩnh vực: kinh tế, chính trị, giao lưu văn hóa, đặc biệt là việc thiết lập mối quan hệ Đối tác chiến lược vì hòa bình và phồn vinh ở châu Á năm 2009.

Yêu cầu đối với công tác đối ngoại nhân dân đòi hỏi sự chủ động, sáng tạo và linh hoạt hơn để nâng cao hiệu quả. Để tạo điều kiện cho các hoạt động của Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản nói riêng và Liên hiệp nói chung, Liên hiệp đã quyết định thành lập Trung tâm Hợp tác Việt – Nhật (VJCC) với Chứng nhận Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ từ Bộ Khoa học & Công nghệ. Trung tâm sẽ kêu gọi, vận động các nguồn tài trợ trong và ngoài nước, tập hợp nguồn lực để hỗ trợ các hoạt động đối ngoại nhân dân của Liên hiệp, của Hội Việt – Nhật và các tổ chức thành viên.

Phương hướng hoạt động sắp tới của Trung tâm:

-  Xây dựng đội ngũ cán bộ và cộng tác viên có năng lực, tâm huyết với công tác đối ngoại nhân dân để triển khai có hiệu quả chức năng và nhiệm vụ được giao.

-  Phối hợp chặt chẽ với các đối tác Việt Nam và Nhật Bản làm tốt công tác vận động, làm cầu nối hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân hai nước.

-  Xây dựng mạng lưới đối tác đa dạng, chủ động nghiên cứu, tìm kiếm các cơ hội hợp tác mới mà hai nước có thế mạnh.

Tôi tin tưởng rằng, Trung tâm Hợp tác Việt - Nhật sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của các đồng chí Lãnh đạo, các vị khách quý, các tổ chức và cơ quan hữu quan của Việt Nam; Đặc biệt, Ngài Đại sứ, các cơ quan thuộc Chính phủ Nhật Bản, các tổ chức - doanh nghiệp và nhân dân Nhật Bản sẽ hỗ trợ tích cực và hợp tác chặt chẽ để Trung tâm hợp tác Việt - Nhật thực sự là cầu nối hiệu quả và bền vững cho quan hệ hữu nghị của nhân dân hai nước.

Trân trọng!

 

Thư ngỏ từ Giám đốc Trung tâm hợp tác Việt Nhật:

Kính gửi các Nhà đầu tư, các đối tác,

Quan hệ hữu nghị và hợp tác đặc biệt giữa Việt Nam và Nhật Bản đang phát triển tốt đẹp, tiềm năng để phát triển quan hệ hợp tác nhân dân giữa hai nước là vô cùng lớn. Yêu cầu đối với công tác đối ngoại nhân dân đòi hỏi sự chủ động, sáng tạo và linh hoạt hơn để nâng cao hiệu quả. Để tạo điều kiện cho các hoạt động của Hội hữu nghị Việt - Nhật nói riêng và Liên hiệp nói chung, sau một thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng về tổ chức và nhân sự, Liên hiệp Hữu nghị đã quyết định thành lập Trung tâm Hợp tác Việt – Nhật (VJCC) với Chứng nhận Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ từ Bộ Khoa học & Công nghệ.

Đây sẽ là đầu mối của Liên hiệp hữu nghị trong việc phối hợp với Hội Hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản tổ chức, thực hiện các chương trình nghiên cứu xúc tiến giao lưu kinh tế, văn hóa và khoa học kỹ thuật giữa Việt Nam và Nhật Bản, qua đó tăng cường sự hiểu biết và quan hệ giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Nhật Bản.

Trung tâm cũng kêu gọi, vận động các nguồn tài trợ trong và ngoài nước, tập hợp nguồn lực để hỗ trợ các hoạt động đối ngoại nhân dân, triển khai các chương trình, dự án, dịch vụ khoa học và công nghệ theo sự ủy quyền của nhà tài trợ.

Trung tâm hợp tác Việt - Nhật hứa hẹn sẽ là cầu nối cho sự hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế- xã hội của Việt Nam cũng như quan hệ hữu nghị và hợp tác cùng có lợi giữa nhân dân hai nước. Hội hữu nghị Việt Nam- Nhật Bản cũng hy vọng và tin tưởng chắc chắn rằng Trung tâm sẽ nhận được sự ủng hộ và giúp đỡ nhiệt tình của các cơ quan Đảng và Nhà nước, các bộ, ngành hữu quan, của Đại sứ quán và các cơ quan, tổ chức của Nhật Bản tại Việt Nam, cũng như sự hợp tác của các doanh nghiệp Nhật Bản và Việt Nam, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Tương lai của nước Nhật và tương lai của Việt Nam khăng khít với nhau. Sự đoàn kết của chúng ta nhất định thắng lợi”.

Trân trọng!