Tháng 11/2017, Trung tâm hợp tác Việt – Nhật cùng Ban quản lý khu Công nghệ cao Hòa Lạc đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác về các lĩnh vực như xúc tiến đầu tư, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, chuyển giao công nghệ và đầu tư các dự án…