Trưởng Đại diện JICA Việt Nam nhận kỷ niệm chương “Vì hoà bình, hữu nghị giữa các dân tộc”
Sáng 20/3, tại Hà Nội, ông FUJITA Yasuo, Trưởng Đại diện Văn phòng JICA Việt Nam đã nhận kỷ niệm chương “Vì hoà bình, hữu nghị giữa các dân tộc”.
Viễn cảnh dòng vốn FDI Việt Nam năm 2018
Con số kỷ lục 36 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam trong năm 2017 khiến nhiều người đặt câu hỏi về viễn cảnh nguồn vốn này trong năm 2018. Liệu sẽ thuận lợi hay khó khăn?
JICA giúp bảo vệ môi trường nước trong lưu vực sông
Hội thảo khởi động Dự án Tăng cường năng lực quản lý môi trường nước của lưu vực sông JICA được tổ chức tại Hà Nội vào ngày 22 tháng 3 với sự có mặt của các quan chức cấp cao từ Bộ TNMT, các tỉnh tham gia, Văn phòng JICA Việt Nam và đại diện các tổ chức có liên quan