Giới thiệu chung

Trung tâm Hợp tác Việt - Nhật (VJCC)

Địa chỉ: 105A Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội. Sáng lập: Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam. Giám đốc: Ông Bùi Khắc Sơn.

Sơ đồ tổ chức & Mô hình

Sơ đồ tổ chức & mô hình hoạt động

Sơ đồ tổ chức và mô hình hoạt động Trung tâm Hợp tác Việt - Nhật